Visie

Tempo van het kind

In mijn begeleiding ga ik er vanuit dat het voor ieder kind mogelijk is om vaardigheden aan te leren, mits het de kans krijgt dit op zijn/haar eigen tijd te mogen doen. Tegenwoordig leven we in een ‘snelle’ wereld, we vragen veel van kinderen, maar het gebeurt regelmatig dat kinderen het tempo van volwassenen niet kunnen volgen. Dit kan zich gaan uiten in emotionele of gedragsproblemen.

Een veilige omgeving bieden

Een eerste vereiste voor de ontwikkling van een kind is volgens mij het kind een vertrouwde, veilige omgeving bieden. Het kind kan zich in mijn ogen alleen ontwikkelen als daarvoor een veilige situatie wordt gecreëerd, zodat het kind zich ten volste kan ontplooien. Ik begeleid het kind op zo’n wijze dat het de ruimte ervaart om zijn/haar eigen krachten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

Probleemgedrag bestaat niet

Gedrag van het kind zie ik als communicatie. Er bestaat voor mij ook niet zoiets als ‘probleem’ gedrag. Een kind wil ons als volwassenen altijd iets duidelijk maken door zich op een bepaalde manier te gedragen. In mijn begeleiding ga ik dan ook op zoek naar de ‘positieve intentie’ van gedrag. Wat is de achterliggende gedachte? Wat wil het kind bereiken met dit gedrag? Door de positieve intentie van gedrag te bepalen, komen er nieuwe oplossingen aan de oppervlakte te liggen.

“Een kind kan het best worden geholpen als we het leren om zelf zijn of haar problemen op te lossen”

Innerlijke wijsheid

Ik geloof erin dat ieder kind, jong of oud, beschikt over een grote, innerlijke wijsheid. Ieder kind is in staat om zelf een oplossing te vinden voor zijn of haar probleem. Echter, heeft het kind soms een duwtje in de goede richting nodig om deze wijsheid aan te spreken. In mijn begeleiding sluit ik dan ook zoveel mogelijk aan bij wat het kind aandraagt. De eigen ontwikkeling en het tempo van het kind zijn hierbij leidend. Door het kind te observeren, maak ik telkens opnieuw de afweging of het kind klaar is voor een nieuwe stap. Om deze reden bied ik ook geen kant-en-klaar pakket aan, maar lever ik maatwerk; ieder kind is uniek!

Betrekken van het systeem

Een kind beschikt vaak over een heel scala aan hulpbronnen en kwaliteiten. Vaak is het een kwestie deze ‘schatten’ te ontdekken en hierop voort te bouwen. Deze schatten kunnen zowel in het kind zelf zitten als in zijn/haar omgeving. Ik vind het dan ook erg belangrijk om het systeem van het kind (ouders, school) zo nodig te betrekken in mijn begeleiding.

Nieuwsgierig geworden?