Werkwijze

“Het mooiste dat je een kind kunt geven is vertrouwen…”

Een coaching traject met uw kind kent de volgende fasen:

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouder(s)
  • Intakegesprek met ouder(s) en eventueel kind
  • Coaching traject: 6 – 10 sessies met kind
  • Voortgangsgesprek met ouders na 3-4 sessies
  • Eindgesprek met ouder(s) en kind

Kennismakingsgesprek

Vind je herkenning in de hulpvragen op mijn website en denk je dat ik mogelijk wat voor jou en je kind zou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, zodat we een kennismaking kunnen plannen. In dit eerste kennismakingsgesprek kijken we of het kind baat zou kunnen hebben bij coaching. Het kennismakingsgesprek duurt zo’n 30 minuten en vindt plaats in Nieuwlande of bij jullie thuis. Na het kennismakingsgesprek beslissen we gezamenlijk of we verder gaan of niet. Mocht het niet klikken, dan is er geen man over boord en gaan we beiden onze eigen weg. Eventueel kan ik met jullie meedenken over andere, meer passende hulp.

Intakegesprek

Indien je op basis van het kennismakingsgesprek besluit om een traject te starten, wordt er
een intakegesprek gepland. Dit intakegesprek vindt plaats zonder kind. Tijdens dit gesprek zou ik de aanwezigheid van beide ouders op prijs stellen. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik per e-mail een intake-formulier. Dit formulier ontvang ik graag 2 dagen voor het gesprek plaats vindt retour. Het is belangrijk dat dit intakeformulier zo uitgebreid mogelijk wordt ingevuld. Gezamenlijk stellen we vervolgens vast richting welke oplossing we moeten gaan werken in het coaching traject. Tijdens het intakegesprek tekenen we ook de behandelovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Ook hier geldt weer: mocht één van ons tijdens het intakegesprek ontdekken dat de geboden hulp toch niet aansluit bij de hulpvraag, kunnen we samen zoeken naar een alternatieve oplossing.

Start coaching traject

Tijdens de start van het coaching traject, leren het kind en ik elkaar beter kennen. We bouwen aan een vertrouwensrelatie. Dit is belangrijk voor het verloop van het traject, omdat het kind zich pas kan ontwikkelen op het moment dat het zich veilig en volledig geaccepteerd voelt. Alleen dan kan het kind gevoelens uiten en kan er gewerkt worden aan een oplossing. In deze eerste sessies onderzoek ik samen met het kind de hulpvraag die naar voren is gekomen in het intakegesprek. De hulpvraag die het kind aandraagt is leidend.  Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind. Het verschilt per kind hoeveel sessies we hiervoor nodig zullen hebben. De tijdsduur van de sessies ligt rond de 45-60 minuten.

Houdt uw kind van de natuur? Dan kunnen we samen naar het bos! Is uw kind gek op dieren? Jessy zou graag een handje helpen… Toch liever lekker creatief bezig zijn of een spelletje spelen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden!

Voortgangsgesprek

Na zo’n 3 tot 4 sessies zullen mijn bevindingen met jullie als ouders worden besproken in een voortgangsgesprek. Uiteraard is het mogelijk om gezamenlijk contact te onderhouden bij bijzonderheden. In dit gesprek kun je als ouders ook opvallende zaken of aandachtspunten aangeven voor het vervolgtraject. Vervolgens starten we met de daadwerkelijke coaching en het werken aan de gewenste oplossing. Dit doen we samen op een manier die aansluit bij het kind. Voor een succesvol traject is een nauwe betrokkenheid van de omgeving van het kind belangrijk. Eventueel kan ik contact opnemen met school of andere betrokken partijen.

Afronding en evaluatie

Wanneer je kind het gevoel heeft weer op eigen benen te kunnen staan, ronden we samen het traject af. Hierna plannen we samen met ouders en het kind een evaluatiegesprek. Het traject wordt samen met het kind afgerond met een ‘feestje’. De laatste sessie is op die manier extra bijzonder. Op verzoek wordt er na het traject een schriftelijk verslag geschreven.

Beroepsgeheim

Tijdens het coachtraject bouw ik samen met het kind een vertrouwensrelatie op. Dit is een essentieel onderdeel van de begeleiding. Daarom is het belangrijk dat de informatie die het kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen inhoudelijke informatie deel met ouders. Daarvoor vraag ik in de behandelovereenkomst toestemming van ouders. Uiteraard hou ik ouders in grote lijnen wel op de hoogte van de voortgang van het kind. Zoals je kunt lezen in mijn visie, vind ik het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de begeleiding. Er geldt echter één uitzondering: ik zal ten allen tijde contact opnemen met ouders indien de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is. Daarnaast zal ik niets uit het traject bespreken met derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders.

Praktijk gesloten

Dag lieve bezoeker,

Op dit moment is de praktijk van Kimberley gesloten. Dit betekent dat zij voor nu geen nieuwe klanten aanneemt. Mocht je behoefte hebben aan iemand die meedenkt over eventuele andere mogelijkheden, voel je dan vrij om alsnog even een berichtje te sturen. Voor informatie over één van mijn collega’s, raad ik je daarnaast aan om eens op www.samensterkzorg.nl te kijken.

Groetjes,

Kimberley